ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูธนัญญา ประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูชัยชาญ แก้วชิงดวง
ครู คศ.2

ครูอนุพงศ์ ขันกา
ครู คศ.2

ครูกาญจนา สุขสำราญ
ครู คศ.2

ครูชุมพล สิทธิชัย
ครูผู้ช่วย

ครูพีรพล ตันทรัพย์
ครูอัตราจ้าง