ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูธนัญญา ประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูชัยชาญ แก้วชิงดวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูอนุพงศ์ ขันกา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

ครูกาญจนา สุขสำราญ
ครู คศ.2

ครูชุมพล สิทธิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ครูพีรพล ตันทรัพย์
ครูอัตราจ้าง