ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบคุณครู ในวันวาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
73/1 หมู่5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล