ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 842) 12 ก.ย. 56
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 838) 04 ก.ย. 56
แจ้งการหยุดเรียน (อ่าน 930) 19 ส.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 938) 08 ส.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ต่อ) (อ่าน 830) 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 849) 19 ก.ค. 56
ขอเชิญร่วมแข่งขัน/ประกวดเนื่องในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอแก่งกระจาน (อ่าน 890) 05 ก.ค. 56
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 874) 18 มิ.ย. 56
ตารางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1138) 14 มิ.ย. 56
บ้านหนังสืออัจฉริยะ (อ่าน 914) 13 มิ.ย. 56
รายชื่อครูผู้สอนและตารางจัดการเรียนรู้ เยาวชนคนดีศรีเมืองเพชร ภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 821) 31 พ.ค. 56
นัดตรวจผมนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 798) 30 พ.ค. 56
แจ้งการหยุดเรียน (อ่าน 759) 27 พ.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ และมัีธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖ (อ่าน 807) 01 เม.ย. 56
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1029) 29 มี.ค. 56
เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2556 (อ่าน 830) 29 มี.ค. 56
ประกาศโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา "กำหนดการ รับสมัคร,สอบ,มอบตัว" (อ่าน 922) 13 มี.ค. 56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริการ และ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการโ (อ่าน 827) 10 มี.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองและฟังผลการเรียน (อ่าน 860) 01 มี.ค. 56
แจ้งปฏิทินงานโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา (อ่าน 876) 27 ก.พ. 56
ตารางสอบ ชั้น ม.1 - 6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 848) 13 ก.พ. 56
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 805) 31 ม.ค. 56
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (อ่าน 801) 04 ม.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 970) 27 ธ.ค. 55
วารสารดอกจั่น ฉบับที่ 17 (1/2555) (อ่าน 958) 26 ธ.ค. 55
แจ้งกิจกรรมวันงานประจำปีโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ (อ่าน 886) 19 ธ.ค. 55
ประกาศรับครูโอนย้าย เอกฟิสิกส์ (อ่าน 1091) 04 ธ.ค. 55
วันนี้โรงเรียนจัดอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ (อ่าน 880) 05 ต.ค. 55
ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 1 (อ่าน 865) 01 ต.ค. 55
แจ้งปฏิทินงานโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา (อ่าน 980) 24 ก.ย. 55
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง (อ่าน 1034) 11 ก.ย. 55
แจ้งปฏิทินการทำงานด้านวิชาการเดือนกันยายน2555 (อ่าน 1022) 11 ก.ย. 55
ประกาศโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา:::เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อ่าน 861) 25 ก.ค. 55
ประกาศโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา::เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (อ่าน 915) 25 ก.ค. 55
ประกาศ : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอแก่งกระจาน (อ่าน 922) 04 ก.ค. 55
ประกาศ:: ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประกวดเนื่องในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอแก่งกระจาน (อ่าน 964) 27 มิ.ย. 55
ประกาศ::เกณฑ์การประกวดต่อต้านยาเสพติดอำเภอแก่งกระจาน2555 (อ่าน 1026) 27 มิ.ย. 55
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 1004) 14 มิ.ย. 55
ประกาศ:: สอบราคาจ้างก่อสร้าง (อ่าน 866) 12 มิ.ย. 55
ตารางตัดผมของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 977) 01 มิ.ย. 55