ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น. ขอให้คณะคุณครูทุกท่านได้เตรียมเอกสาร ร่องรอยการทำงาน ณ ห้องดอกจั่น
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2557,01:25   อ่าน 719 ครั้ง