ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โควต้ารับตรงเข้าเรียนสายพยาบาล แพทย์แผนไทยและเวชทะเบียน
โควต้า เด็กแก่งกระจานมาแล้ว
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557

ระบบสองตรง รับสมัคร 15 - 31 มีนาคม 2557
ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00......
เรียนวิทย์ คณิต คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
ผลการสอบ 80 % โอเอต 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์ 20 %

ระบบสอบกลาง รับสมัคร 18 - 24 มิถุนายน 2557
GPAX 20 %
ผลการสอบ 30 % โอเอต 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
GAT รหัส 85 20 %
PAT รหัส 72 30 %

ผ่านการตรวจสุขภาพด้วย ณ โรงพยาบาลรัฐที่ตรวจได้ครบ

นักเรียนที่สอบได้ นักเรียนที่กำลังจบ ม. 6 หรือ จบ ม. 6 แล้วก็ได้ มีภูมิลำเนาในจังหวัด
http://admission.pi.in.th
 
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2557,12:02   อ่าน 845 ครั้ง