ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕/๑ เข้าอบรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.)จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕/๑ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกหน้าที่พลเมืองของชนชาติไทย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,10:16   อ่าน 396 ครั้ง