ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 1
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 1
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 36
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 39
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 71
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 42
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 38
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 48
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 105
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 46
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 33
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 37
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 42
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 31
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 70
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 40
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 50
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 74
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 70
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 81
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 86
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 65
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 80
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 46
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 115
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 123
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 1891
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1713
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 139
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 333
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 15582
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 334
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 12134
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2164
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 1978
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 273
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 381
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 311
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 327
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1517
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 331
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 426
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 418
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 566
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 463
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1835
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 5084
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 390