ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 29
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 38
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 62
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 41
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 31
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 45
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 97
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 41
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 29
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 36
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 38
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 30
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 58
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 37
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 46
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 63
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 57
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 74
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 77
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 56
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 72
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 40
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 105
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 121
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 1879
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1709
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 135
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 321
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 15536
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 325
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 11947
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2159
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 1976
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 266
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 369
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 302
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 321
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1508
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 330
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 416
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 410
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 557
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 456
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1823
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 5047
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 380