ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 365
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 4984
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1807
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 440
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 539
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 390
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 395
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 327
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1494
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 312
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 286
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 358
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 252
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 1973
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2154
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 11507
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 311
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 15498
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 305
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 129
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1704
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 1873
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 117
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 87
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 35
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 53
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 44
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 62
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 57
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 42
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 51
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 41
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 33
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 44
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 26
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 34
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 31
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 25
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 36
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 79
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 41
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 27
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 36
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 44
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 31
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 25