งานแนะแนว
กำหนดหารสอบ o-net ปีการศึกษา 2555
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/41edf0529ef8a8eb3945a22d04b1c92d.pdf
ตารางสอบ O-NET ปี 2555

ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 (สอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2556)

อาชีพที่ควรรู้จักเมื่อเปิดเสีรีอาเซี่ยน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.43 KB
ผลการศึกษาต่อ นักเรียน ม.6 ปีกาศึกษา 2554

ผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142 KB