ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2554

งานแนะแนว

งานแนะแนว

แจ้งเปลี่ยน ตารางสอบ GAT PAT และขยายเวลาสมัคร 7 วิชา สทศ
สทศ. เปิดรับสมัครสอบนักเรียนเทียบเท่า ม.6 เพื่อสอบโอเน็ต
ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย. 2554
สมัครสอบคลิกที่นี่  

**********************************************

ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  1/2555

  จากเดิมวันที่  19 – 20  และ  26 – 27  พฤศจิกายน  2554

เป็นวันที่  24  -  27  ธันวาคม  2554

 **********************************************

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบวิชาสามัญ  7  วิชา

  ถึงวันที่  14  พฤศจิกายน  2554

และชำระเงิน ถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  2554

**********************************************

ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET
**********************************************

ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อจากรุ่นพี่